مهارت‌های آموزشی؛ کلیدهای راهبردی موفقیت (3)

در بازه‌های زمانی ابتدایی یک سال تحصیلی، فرصت انجام دادن فعالیت‌های مثبت آموزشی بیش‌تر از هر زمان دیگری فراهم است.

مهارت‌های آموزشی؛ کلیدهای راهبردی موفقیت (3)

در بازه‌های زمانی ابتدایی یک سال تحصیلی، فرصت انجام دادن فعالیت‌های مثبت آموزشی بیش‌تر از هر زمان دیگری فراهم است. این برهه‌ی زمانی شگفت‌انگیز، برای ساختن یک عادت آموزشی بی‌نقص نیز مناسب‌ترین زمان است. رفتارهایی که به‌زودی شخصیت برتر آموزشی شما را در بهترین شرایط ممکن شکل خواهند داد. یک سرمایه‌گذاری ساده گاهی سود بسیار شگفت‌آوری برای افراد آینده‌نگر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مفید آموزشی شاید تنها نوع سرمایه‌گذاری باشد که خطر شکست هیچ راهی به آن ندارد.

تقسیم‌بندی صحیح زمان و سرعت:

چه در زمان انجام پیش‌خوانیِ مباحث یک درس و چه در زمان مرور مطالب پس از یادگیری اولیه در کلاس درسی باید زمانی را که به این دو کار اختصاص می‌دهید به تناسب شرایط هر درس تعیین کنید. مرور چندباره و غیر ضروریِ یک مبحث ساده و هم‌چنین بدون مرور گذاشتن یک مبحث کلیدی و تأثیرگذار در یادگیری مباحث آتی، هر دو به یک اندازه بر عملکرد آموزشی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

راه‌حل را در یک تناسب‌بندی منطقی بیابید. خودِ درس‌ها میزان زمان مورد نیاز برای پیش‌خوانی و مرور را به شما اعلام خواهند کرد! مهارت ارتباط برقرار کردن با درس‌ها را فراگرفته‌اید؟


منبع :آمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی