زنگ اول مهر، زنگ بیداری

افراد سخت‌کوش و تلاشگر تمام صفحه‌های این دفتر را با رنگ آبی و سبز رنگ‌آمیزی می‌کنند و پاییز خود را بهاری می‌کنند.

زنگ اول مهر، زنگ بیداری

مهرماه فصل شروع تلاش و کوشش است. روزهای آغازین سال تحصیلی دوران بسیار حساسی است. ایجاد نگرش مثبت و پویا در دانش‌آموزان، تقویت انگیزه‌ی کوشش برای یادگیری می‌تواند در روزهای اول مدرسه صورت پذیرد. همه چیز آماده‌ی یک شروع خوب و موفق است. هر یک از این دانش‌آموزان نقشه‌ی راهی برای طی دوره‌ی 9 ماهه‌ی سال تحصیلی رسم کرده‌اند. برخی حتی این نقشه را روی یک دفتر هم پیاده می‌کنند؛ روی کاغذهای یک دفتر زیبا به نام دفتر برنامه‌ریزی تا بتوانند عملکردهای خود را از اول تا آخر مسیر به صورت ثبت‌شده و مکتوب نگه دارند. با هر قدمی که به جلو برمی‌دارند عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و آن‌ها را با رنگ‌های آبی و سبز و زرد و قرمز رنگ‌آمیزی می‌کنند. هر یک از این رنگ‌ها معنی و مفهوم خاصی را دارد و پیام ویژه‌ای را به فرد منتقل می‌کند.

افراد سخت‌کوش و تلاشگر تمام صفحه‌های این دفتر را با رنگ آبی و سبز رنگ‌آمیزی می‌کنند و پاییز خود را بهاری می‌کنند. مهرماه فصل خشکیدن و زرد و قرمز شدن نیست بلکه آغاز روییدن است. پس دوست خوب من! اکنون که همه چیز برای یک شروع زیبا مهیاست برخیز و مهرماه را بهاری کن.