بهار علم‌آموزی از راه رسید

ماه مهر و ماه طراوت و شادابی و شور مدرسه از راه رسید. با باز شدن مدارس همه چیز رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد.

بهار علم‌آموزی از راه رسید

ماه مهر و ماه طراوت و شادابی و شور مدرسه از راه رسید. با باز شدن مدارس همه چیز رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد.

همه چیز برای دانش‌آموزان تازگی دارد و آغاز بهار دیگری را که شکوفه‌ی آن پیشرفت است نوید می‌دهد.

باید از روز اول مدرسه به طور جدی شروع کنیم تا از این رقابت عقب نمانیم. دانش‌آموزانی که از تابستان خود بهره بردند، حس بهتری دارند؛ چون مشارکت بهتری در پاسخ دادن به سؤالات معلم دارند و این یعنی انرژی مثبت؛ درنهایت پیشرفت بهتری خواهند داشت و لذت درس خواندن برای آن‌ها مضاعف خواهد شد.