باز هم مهر

اول مهر چه چیزی را برای شما تداعی می‌کند؟ روز شیرین آغاز سال تحصیلی جدید؟ پایان یافتن تعطیلات؟ روز خوش گشایش درهای دانایی؟ یک روز عادی مثل تمام روزهای دیگر؟

باز هم مهر

اول مهر چه چیزی را برای شما تداعی می‌کند؟ روز شیرین آغاز سال تحصیلی جدید؟ پایان یافتن تعطیلات؟ روز خوش گشایش درهای دانایی؟ یک روز عادی مثل تمام روزهای دیگر؟

اول مهر روزی است که همه‌ی دیوارها، میزها، صندلی‌های مدرسه به روی اهالی درس و دانش لبخند می‌زنند.

اول مهر آغاز به صف کشیدن همه‌ی بچه‌ها و انجام ورزش‌های صبحگاهی است. از اول مهر قرار است همه‌ی شما جایی را بسازید. می‌پرسید کجا را؟ همان خانه‌ای که با آجر واژه‌ها ساخته می‌شود؛ همان خانه‌ای که رنگ‌آمیزی در و دیوارهای آن بستگی به تلاش و کوشش خود تو خواهد داشت. رنگ‌های آبی و سبز و زرد و قرمز در اختیارت خواهد بود. باید به این خانه‌ی ارزشمند صفایی بدهی و از روی شیشه‌ی پنجره‌هایش گرد و خاک تنبلی و سستی را پاک کنی و با رنگ‌های آبی و سبز آن را آراسته کنی. این خانه وقتی آباد خواهد بود که با کتاب خواندن و یاد گرفتن تر و تازه شده باشد. پس همه با هم با شنیدن صدای زنگ آغاز سال تحصیلی روز تولد مدرسه را جشن بگیرید.