اول مهر،آغاز زنگ دانایی

برای حرکت در این مسیر پرفراز و نشیب از خداوند بزرگ بخواه تا تو را یاری کند تا همواره در آموختن حریص باشی و این آغاز دوباره برایت آغازی مبارک باشد.

اول مهر،آغاز زنگ دانایی

روز اول مهرماه زودتر از همیشه به اشتیاق دیدار با هم‌کلاسی‌ها از خواب بیدار می‌شوی و دلتنگ‌تر از همیشه راهی مدرسه می‌شوی. می‌روی تا الفبای زندگی‌ات را که هنوز ناتمام است بیاموزی. می‌روی تا سبز شوی، شکوفا شوی. با گام‌های استوار می‌روی تا جویای حقیقت باشی. می‌روی برای ساختن فردایی بهتر؛ زیرا فردا از آن توست. بوی عطر معلم، کلاس، نیمکت و تخته، تو را به سمت خود می‌کشاند. می‌روی تا با کمک معلم مهربان به سمت قله‌های موفقیت حرکت کنی.

برای حرکت در این مسیر پرفراز و نشیب از خداوند بزرگ بخواه تا تو را یاری کند تا همواره در آموختن حریص باشی و این آغاز دوباره برایت آغازی مبارک باشد.