خواندن درس هر روز در همان روز و مزیت‌های آن

با شروع مدرسه باید درس هر روز را در همان روز خواند و این با برنامه‌ی راهبردی منافاتی ندارد؛ چون برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها منطبق با برنامه‌ی مدرسه است.

خواندن درس هر روز در همان روز و مزیت‌های آن

با شروع مدرسه باید درس هر روز را در همان روز خواند و این با برنامه‌ی راهبردی منافاتی ندارد؛ چون برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها منطبق با برنامه‌ی مدرسه است. مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز فواید زیر را دارد:

  • مطالب را عمیق‌تر یاد می‌گیرید؛ زیرا مطالبی که صبح تدریس‌ شده است، هنوز در ذهن شماست.

  • یادگیری مطالب را سریع‌تر می‌کند. اگر مطالب تدریس‌شده را چند روز بعد بخوانید زمان بیش‌تری از شما می‌گیرد.

  • مهم‌ترین فایده‌ی آن این است که هم از مدرسه عقب نمی‌‌مانید و هم برای آزمون آماده می‌شوید.

  • اگر در یکی دو درس برنامه‌ی آزمون‌ها با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ نبود، باید طبق مدرسه درس بخوانید.