3 مهر آغاز رسمی سال تحصیلی کانونی‌ها

با کنار هم قرار دادن کارنامه و دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید اولویت‌بندی مباحث را برای مطالعه انجام دهید.

3 مهر آغاز رسمی سال تحصیلی کانونی‌ها

3 مهر آخرین و مهم‌ترین آزمون مبحثی شامل این دو بخش است:

(به طور مثال در سال چهارم دبیرستان)

نگاه به آینده: یک‌دوم نیم‌سال اول سال چهارم

نگاه به گذشته: کل کتاب سال سوم

نتیجه‌ی تلاش سه‌ماهه‌ی تابستان شما در این آزمون محقق می‌شود.

این حجم در اکثر درس‌ها تقریباً برابر با 40 الی 50 درصد بودجه‌بندی کل کنکور است؛ بنابراین می‌توانید  جمع‌بندی خوبی از تلاشتان داشته باشید.

در روند مطالعه‌ی خود حتماً به کارنامه‌های آزمون‌های تابستان مراجعه کنید و عملکرد خود را در هر مبحث بررسی کنید. ابزار مهم دیگری که باید آنالیز شود صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی است.

با کنار هم قرار دادن کارنامه و دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید اولویت‌بندی مباحث را برای مطالعه انجام دهید.

پس برای آغار سال تحصیلی آماده شوید.