آبی باشید

رنگ موفقیت در کانون، آبی است. هر وقت به این رنگ رسیدید بدانید که برای خودتان دانای راه شده‌اید.

آبی باشید

رنگ موفقیت در کانون، آبی است. هر وقت به این رنگ رسیدید بدانید که برای خودتان دانای راه شده‌اید. مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار کانون هم آبی است. ابزاری که شرط اول پیروزی است. بگذارید اعتراف کنم که وقتی وارد کانون شدم یک دانش‌آموز چهارهزاری بودم و هیچ توجهی هم به این ابزار نداشتم. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که برای یک ماه از آن استفاده کردم و حیرت‌زده شدم. هر آزمون که پیش می‌رفتم بهتر و بهتر می‌شدم. یادش به خیر! زمانی که با تراز 7000 تنها 50 نمره‌ی ترازی فاصله داشتم. آن زمان رنگ زرد کانون من به آبی تبدیل شده بود. دانش‌آموز قوی‌ای بودم؛ چون می‌توانستم شرایط را رصد کنم، تحلیل کنم و تصمیمات هدفمند بگیرم. تصمیمات راهبردی من کاملاً منطقی و دست‌یافتنی بود؛ چون از هر قسمت دفتر برنامه‌ریزی‌ام یک نکته‌ی مفید برداشت می‌کردم. اگر منطق قسمت‌های مختلف دفتر برنامه‌ریزی را نمی‌دانید از پشتیبانتان بخواهید که برای‌تان توضیح دهد.

تا آبی شدن راهی نیست!