افزایش خطر سرطان خون در کودکان با سکونت در کنار بزرگراه‌ها

محققان موسسه سلامت و تحقیقات پزشکی فرانسه می‌گویند زندگی در کنار بزرگراه‌ها خطر ابتلا به نوعی سرطان خون را افزایش می‌دهد.

افزایش خطر سرطان خون در کودکان با سکونت در کنار بزرگراه‌ها

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه اصفهان، پژوهشگران، رویارویی با بنزِن ناشی از تردد خودروها را یکی از توجیهات این رابطه می‌دانند.

طی این پژوهش، محققان به مقایسه 2760 مورد کودک مبتلا به سرطان خون متعلق به سال‌های 2002 تا 2007 با 30 هزار کودک سرطانی که در سال‌های معاصر زندگی می‌کنند، پرداختند.

نتایج نشان می‌داد که وقوع سرطان خون از نوع میلوبلاستیک در کودکانی که محل سکونتشان در شعاع 150 متری جاده‌ها قرار داشت، 30 درصد بیشتر از سایر کودکان گزارش شده است. در مقابل، رابطه‌ای بین زندگی در نزدیکی جاده‌ها و وقوع شایع‌ترین نوع سرطان خون یعنی لنفوبلاستیک وجود نداشت.

این پژوهش در مجله Epidemiology منتشر شده است.

منبع :