مقاومت سیب‎زمینی‎ تراریخته نسبت به بیماری قارچی بادزدگی

سیب‎زمینی‎هایی که چند ژن به آن‎ها منتقل شده است نسبت به بیماری قارچی بادزدگی مقاوم‎تر هستند.

مقاومت سیب‎زمینی‎ تراریخته نسبت به بیماری قارچی بادزدگی

سیب‎زمینی‎هایی که چند ژن به آن‎ها منتقل شده است نسبت به بیماری قارچی بادزدگی مقاوم‎تر هستند.

نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روی سیب‎زمینی تراریخته در مجله Crop Protection منتشر شد.

آزمایش‌های مزرعه‌یی سیب‎زمینی‎های تراریخته در بلژیک و هلند به منظور بررسی کارایی انتقال یک تا سه ژن به سیب‎زمینی برای ایجاد مقاومت نسبت به بیماری بادزدگی که توسط گونه قارچ مهاجم Phytophtora رخ می‎دهد انجام شد.

نتایج این بررسی‌ها نشان داد که ژن‎های مورد مطالعه تأثیر متفاوتی در ایجاد مقاومت نسبت به قارچ عامل بیماری داشتند. پژوهشگران مجموعه‌ی خاصی از ژن‎ها را در سه گونه Solanum venturii ،Solanum stoloniferum وSolanum bulbocastanum شناسایی کرده‎اند که بیشترین مقاومت را نسبت به بیماری بادزدگی به وجود آورده‌اند.

پژوهشگران بر مبنای یافته‎های این پژوهش دریافته‎اند که برای اصلاح سیب‎زمینی‎ها باید ترکیب گسترده‌ای از ژن‎های مقاومت طبیعی را در ارقام جدید قرار داد که حداقل شامل سه ژن است ولی چهار یا پنج ژن مقاومت بهتر هم هست. همچنین این ژن‎ها باید به حد کافی متفاوت از همدیگر باشند. راهکار راهبردی برای ایجاد مدیریت مقاومت پایدار آن است که ترکیب ژن‌های مورد استفاده در ارقام جدید دائماً تغییر کند.

منبع :