رابطه تحصیلات بالاتر با فشارخون پائین

نتایج یک پژوهش محققان انگلیسی حاکی از آن است که هرچه فرد تحصیلات بالاتری داشته باشد، فشارخون پایین‌تری خواهد داشت.

رابطه تحصیلات بالاتر با فشارخون پائین

نتایج یک پژوهش محققان انگلیسی حاکی از آن است که هرچه فرد تحصیلات بالاتری داشته باشد، فشارخون پایین‌تری خواهد داشت.

محققان دریافتند که تحصیلات طولانی مدت برای کنترل فشارخون افراد مفید است. به این معنی که هرچه فرد تحصیلات بالاتری داشته باشد، فشارخون پایین‌تری خواهد داشت.

بر این اساس ادامه تحصیل گرچه با استرس همراه است اما در تامین سلامتی بدن نقش موثری ایفا می‌کند. این تحقیق همچنین نشان داد که این ارتباط در زنان قوی‌تر از مردان مشاهده می‌شود.

برای انجام این پژوهش، ۴۰۰۰ نفر در یک دوره ۳۰ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در زنانی که تحصیلات دانشگاهی به ویژه بالا‌تر از مقطع لیسانس داشتند، فشارخون سیستولی (عدد اول در فشارخون) ۳.۲۶ میلی‌متر جیوه پایین‌تر از زنانی بود که دوره دبیرستان را به پایان نرسانده بودند.

این میزان کاهش فشارخون در مردان تحصیل‌کرده ۲.۲۶ میلی‌متر جیوه گزارش شد.

به گفته محققان، نتایج این پژوهش می‌تواند ارتباط بین تحصیلات و کاهش بیماری‌های قلبی عروقی را توجیه کند.

منبع :