ارتباط دانشگاه بیرجند با مجموعه کتابخانه‌ها و مراکز علمی کشور

با تحقق تفاهم نامه همکاری میان این نهاد با دانشگاه بیرجند، ارتباط این مرکز علمی با مجموعه کتابخانه و موزه مجلس و چهار مجموعه بزرگ کتابخانه ای و علمی کشور برقرار می‌شود.

ارتباط دانشگاه بیرجند با مجموعه کتابخانه‌ها و مراکز علمی کشور

محمدرضا مجیدی، روز سه شنبه پس از امضا تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با دانشگاه بیرجند افزود: این چهار مجموعه شامل مجموعه کتابخانه های بزرگ کشور(مکتب)، مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی ایران (مهتاب)، کنسرسیوم تامین محتوا و کمیته ملی حافظه جهانی ارتباط و تعامل است.

وی با اشاره به معرفی ظرفیت های ارتباطی این دانشگاه و کتابخانه مجلس ابراز امیدواری کرد که روزی بیرجند به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی تبدیل شود.

مجیدی انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه مذکور را در ارتباط با انتقال و ارتباط بیشتر فعالیت های مجلس به استانها بیان کرد .

همچنین خلیل خلیلی رییس دانشگاه بیرجند با اشاره به چهلمین سال تاسیس این مرکز آموزش عالی از دانشگاه بیرجند به عنوان یک دانشگاه پویا یاد کرد.

وی افزود : چهل سال حضور آموزش عالی در این منطقه نقش انکار ناپذیری در توسعه علمی و دانشگاهی استان خراسان جنوبی داشته است. 

وی در مورد اهمیت ارتباط و تعامل با بخشهای بیرون دانشگاه آن را هم افزایی و از مصادیق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد .

وی با بیان فایده و آثار مثبت تعامل و ارتباط با کتابخانه و مراکز اسناد و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند کتابخانه بزرگی است که می تواند به عنوان کتابخانه مرجع استان مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین محمدعلی بهدانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به دلیل غنا و قدمتی که در میان کتابخانه های کشور دارد می تواند موجب رشد و تعالی هرچه بیشتر دانشگاه، اعضای هیات علمی و علاقه مندان به حوزه تحقیق و کتاب باشد.

منبع :