تولید مدل آزمایشگاهی رشد سلول زایای انسان

محققان دانشگاه کیوتو برای درک چگونگی آغاز حیات، یک مدل آزمایشگاهی رشد سلول زایای انسانی را ساخته‌اند که نشان می‌دهد چگونه سلول‌های زایا، ویژگی‌های ژنتیکی را از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌کنند.

تولید مدل آزمایشگاهی رشد سلول زایای انسان

محققان دانشگاه کیوتو برای درک چگونگی آغاز حیات، یک مدل آزمایشگاهی رشد سلول زایای انسانی را ساخته‌اند که نشان می‌دهد چگونه سلول‌های زایا، ویژگی‌های ژنتیکی را از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌کنند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این مدل اگرچه در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما امید است که بتواند پایه‌ای را برای ادامه تحقیقات بر روی تبار سلول‌های زایا ایجاد کند.

به گفته محققان، با بازسازی بیشتر رشد سلول زایای انسان در شرایط آزمایشگاهی، شاید بتوان مکانیزم‌های کل فرآیند رشد از جنینی تا بلوغ را کشف کرد.

مکانیزم‌های اصولی رشد اولیه سلول جرم در انسان به دلیل کمبود روشهای تجربی قوی و همچنین مشکلات ذاتی مطالعه جنین انسان هنوز ناشناخته باقی مانده است.

تیم محققان در یک دستاورد امیدبخش توانستند رشد سلول زایای انسان را در آزمایشگاه بازسازی کنند و عناصر خاص کلیدی و رویدادهایی را که در ابتدای حیات انسان رخ می‌دهد، آشکار سازند.

تا به امروز، بیشتر تحقیقات این چنینی بر روی موش‌ها محدود بوده است. اما این آزمایشات جدید، اطلاعات مفیدی را ارائه کرده که عموما بر روی پستانداران قابل اجراست.

به این منظور محققان فرآیند رشد سلول‌های زایای انسان را که منجر به افزایش سلول‌های باروری تخمک و اسپرم می‌شود، بازسازی کردند.

دانشمندان دریافتند چگونه نشانه‌های اپی‌ژنیک – ویژگی‌هایی که بدون تغییر در توالی دی‌ان‌ای به ارث برده می‌شوند – در آغاز رشد رشد سلول زایا حذف می‌شوند.

محققان بر این باورند که این یافته‌ها می‌تواند پایه‌ای را برای کسب درک بهتر از چگونگی بروز اختلالات خاصی مانند ناباروری و اختلال رشد ارائه کند.

نتایج این تحقیق در مجله Cell Stem Cell منتشر شده است.

منبع :