دهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم چی برگزار شد

دهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد علمی و آموزشی قلم چی با حضور اعضای شورا و مدیریت بنیاد آقای قلم چی در روز پنجشنبه 26 شهریور ماه برگزار شد.

دهمین  جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم چی برگزار شد

        دهمین  جلسه ی شورای معتمدین بورسیه ی بنیاد علمی و آموزشی قلم چی با حضور اعضای شورا و کاظم قلم چی  در روز پنجشنبه  26 شهریور ماه برگزار شد.

 در این جلسه گزارشی از فعالیت های شورای معتمدین بورسیه ارائه شد و موضوعاتی هم برای جلسات آینده در دستور کار قرارگرفت تا درباره ی آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.


حاضران جلسه:

شورای معتمدین بورسیه : آقایان کریم رئیسی دهکردی ، محمد حسین شیرازی،‌ نقی رضایی و  خانم ها : عشرت رجبلی،‌ فرزانه اشراقی، ‌زهرا جلالی،‌ فرشته علی بخشی ،‌ناهید برکت رضایی

همکاران بورسیه  بنیاد قلم چی: آقای امید جعفری ، خانم ها زهرا علومی، مریم صدیقی،‌شایسته خزایی، صالحه اخگری،‌الهه نصیری ،‌مهسا امیر حسینی ،‌سمیه عابدی


در ابتدا  آقای رئیسی از معتمدان بورسیه ی استان چهارمحال و بختیاری با عرض خیر مقدم و آرزوی سلامتی برای آقای محمدی (رئیس شورای معتمدین بورسیه )جلسه را آغاز نمودند.

ایشان ضمن تشکر از برگزاری همایش تجلیل از معتمدین سخنانی را در این مورد عنوان نمودند.

در ادامه فعالیت 11 ماهه شورا در جلسه مورد بررسی قرار گرفت با توجه به فعالیت گسترده و حضور مستمر اعضا در جلسات شورا نتایج جلسات و راهکارها و پیشنهادات جلسات گذشته مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از جمله بررسی آمار افراد بورسیه شده و مشکلات بورسیه  ی شهرستان ها و نحوه تایید افراد بورسیه توسط بنیاد مورد بحث قرار گرفت و راهکارها ی پیشنهادی نیز ارائه گردید از جمله تنظیم لیست افراد بورسیه شده و نظارت معتمد بر این افراد و پی گیری ثبت نام دانش آموزان معرفی شده توسط معتمد و ایجاد سامانه ی پیامکی جهت پیگیری و  تایید افراد بورسیه شده اعلام گردید.

و ضمنا برای معرفی اعضا ی شورای بورسیه و پی گیری مستمر اعضا جهت پیشبرد اهداف بورسیه لیست افراد معتمد هر استان در اختیار اعضای هیات مدیره قرار داده شد و مصوب گردید هر کدام از اعضای هیات مدیره جلسه ی اول خود را با حضور معتمدان همان استان برگزار نمایند.

 زمان و تاریخ جلسات هر استان نیز به بنیاد اعلام گردید. در انتهای جلسه مقرر گردید از اعضای شورای بورسیه در هر شهر در جلسات تفاهم نامه ی بنیاد با کمیته امداد امام خمینی (ره ) دعوت به عمل آید.

دهمین  جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم چی برگزار شد

دهمین  جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم چی برگزار شد