خواب روزانه مفید برای فشارخون!

اگر مشکل فشارخون دارید توصیه می‌کنیم به چرت روزانه تان بیشتر اهمیت دهید!

خواب روزانه مفید برای فشارخون!

اگر مشکل فشارخون دارید توصیه می کنیم به چرت روزانه تان بیشتر اهمیت دهید!

یکی از مطالعاتی که در کنگره ESC ارائه شده است، نشان می‌دهد که چرت زدن ظهر با کاهش سطح فشار خون و تجویز کم‌تر داروهای ضد فشار خون مرتبط است.

محققان در این مطالعه به بررسی ۳۸۶ فرد با میانگین سنی ۶۱.۴ پرداختند که مبتلا به فشار خون شریانی بودند و در طول این مطالعه شرایط مختلف این افراد از جمله میزان خواب ظهر، فشار خون در زمان کار، نوسان فشار خون در شبانه‌روز، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، عادات زندگی، شاخص توده بدن و ارزیابی کاملی از اکوکاردیوگرافی آنان در نظر گرفته شد.

حتی در ادامه عوامل دیگری که بر فشار خون تاثیر می‌گذارند مثل سن، جنس، وضعیت سیگار کشیدن، مصرف نمک و قهوه و ورزش کردن نیز بررسی شد و نتایج نهایی نشان داد که کسانی که ظهرها چرت می‌زنند، فشار خون سیستولیک‌شان تا ۵ درصد (۶ میلی‌متر جیوه) کم‌تر از کسانی است که ظهر استراحت نمی‌کنند. به نظر متخصصان هر ۲ میلی‌متر جیوه کاهش در فشار خون می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را تا بیش از ۱۰ درصد کم‌تر کند.

منبع :