تماس با حشره‌کش‌ها، احتمال بروز سرطان در کودکان را تشدید می‌کند

کودکانی که والدین آن‌ها در خانه از حشره‌کش‌ها استفاده می‌کنند بیشتر از سایر کودکان در معرض سرطان قرار دارند.

تماس با حشره‌کش‌ها، احتمال بروز سرطان در کودکان را تشدید می‌کند

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خوزستان، استفاده از حشره‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها به‌خصوص در زندگی شهرنشینی امروزه کاربرد بسیاری دارند.

محققان در بررسی بیش از 16 مقاله مرتبط با استفاده از حشره‌کش‌ها دریافتند کودکانی که در معرض حشره‌کش‌ها قرار داشتند 47 درصد بیشتر از سایر کودکان به انواع لوسمی و 43 درصد بیشتر به لیمفوما دچار می‌شوند.

همچنین در نگاهی که دانشمندان به استفاده از مواد علف‌کش و اثر آن‌ها بر سلامت کودکان داشتند، متوجه شدند کودکانی که در اطراف خانه و محل زندگی آن‌ها از علف‌کش استفاده می‌شد 23 درصد نسبت به سایر کودکان به لوکیمیا مبتلا شده بودند.

محققان پیش از این دریافته بودند که استفاده از مواد شیمایی آفت‌کش زندگی کودکان را بیش از زندگی بزرگسالان در معرض خطر قرار می‌دهند.

به عقیده محققان والدین می‌بایست استفاده از مواد شیمایی و حشره‌کش‌ها را در خانه محدود کنند.

نتایج این تحقیقات در مجله Pediatrics منتشر شده است.

منبع :