تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) در منطقه 16 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) منطقه 16 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) در منطقه 16 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، موسسه آموزشی فرهنگی حضرت امیر (ع) (توسعه صنعت )واقع در منطقه 16 تهران را تجهیز نمود .

آقای قاسم جهانی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1388 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 550 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 34/190/000 ریال ( 3 میلیون و 419 هزار تومان) می باشد که  توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 358 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) در منطقه 16 تهران


خرید کتاب