تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) در منطقه 16 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) منطقه 16 تهرانبنیاد علمی – آموزشی قلم چی، موسسه آموزشی فرهنگی حضرت امیر (ع) (توسعه صنعت )واقع در منطقه 16 تهران را تجهیز نمود .

آقای قاسم جهانی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1388 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 550 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 34/190/000 ریال ( 3 میلیون و 419 هزار تومان) می باشد که  توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 358 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه‌ی حضرت امیر (ع) در منطقه 16 تهران