افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10

امسال هم تعداد زیادی از رتبه‌های 1 تا 10 کنکور 94 هنرستان به کانونی‌ها اختصاص دارد.

افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10


امسال هم تعداد زیادی از رتبه‌های 1 تا 10 کنکور 94 هنرستان به کانونی‌ها اختصاص دارد.

12 رتبه‌ی 1 کشوری از این قرارند :

 - حانیه صالحی ( 1 کامپیوتر) از قم

- زهرا بابک ( 1 معماری) از تهران

- مریم محمدعلی ( 1 حسابداری) از تهران

- مهدی‌یار برزگر ( 1 الکترونیک) از تهران

- محمد‌مهدی رمضانی‌گیوی ( 1 ساختمان) از قم

- حسین حسن‌پور سردی ( 1 مکانیک‌خودرو) از اردبیل

- احمد باجلان (1 ساخت و تولید) از قزوین

- محمد فاضلی‌خلیلی ( 1 تاسیسات) از بهشهر

- آویشن نصراله‌نژاد ( 1 تربیت‌بدنی) از تهران

- فاطمه مقدس‌جوزان ( 1 نقاشی) از مشهد

- امیر‌حسین سلطانی ارج‌زاده ( 1 نقشه‌کشی عمومی) از شهر قدس (تهران)

- عماد ایزدی ( 1 نقشه‌برداری) از شهرضا

        با آرزوی موفقیت : بهروز بهشت‌کارافتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10
افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10


افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10

افتخار‌آفرینان کنکور 94 هنرستان - رتبه‌های زیر 10
خرید کتاب