هوشمندسازی دبستان سیدالشهداء (ع) در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان سیدالشهداء (ع) در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان سیدالشهداء (ع) در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه سیدالشهداء (ع) واقع در منطقه 19 در روستای مرتضی گرد تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای احمد رضا حاجی هاشمی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1393 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 350 دانش آموز در شیفت صبح و 350 دانش آموز در شیفت بعد از ظهر  را در مقطع دبستان دوره اول و دوم ، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 46/930/000 ریال (4 میلیون و 693 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 357 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان سیدالشهداء (ع) در منطقه 19 تهران