هوشمندسازی دبستان شهید هیدخ در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید هیدخ در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان  شهید هیدخ در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه شهید هیدخ واقع در منطقه 19 تهران محله نعمت آباد تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای مهدیان ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1359 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 860 دانش آموز را در مقطع دبستان دوره اول و دوم ، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 46/930/000 ریال (4 میلیون و 693 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 356 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان  شهید هیدخ در منطقه 19 تهران