شناسایی یک جنس جدید باکتری رشته‌یی

در راستای توسعه ذخایر میکروارگانیسم‌های بومی کشور، محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای اولین بار یک جنس جدید «اکتینومایستی» (باکتری رشته‌یی) را جداسازی، شناسایی و ثبت کردند.

شناسایی یک جنس جدید باکتری رشته‌یی

در راستای توسعه ذخایر میکروارگانیسم های بومی کشور، محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای اولین بار یک جنس جدید «اکتینومایستی» (باکتری رشته‌یی) را جداسازی، شناسایی و ثبت کردند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با ابراز خرسندی از ادامه روند شناسایی و معرفی نمونه های جدید میکربی ابراز داشت: کشف انواع میکروارگانیسم‌های جدید در این مرکز فرصتی را برای توسعه صنعت زیست فناوری ایجاد کرده است زیرا معرفی هر گونه، جنس و خانواده جدید امکان بهره برداری ژنتیکی و متابولیکی جدیدی را به ارمغان خواهد داشت.

وی افزود: ارگانیسم مذکور متعلق به راسته Actinobacterials و خانواده Glycomycetacea است که قبلا از این خانواده سه جنس Glycomyces و Stackebrandtia و Haloglycomyces شناسایی و معرفی شده اند و جنس معرفی شده چهارمین جنس این خانواده به شمار می آید. همه اعضاء راسته مذکور رشته ای نیستند و تنها بر اساس ویژگی مهم محتوای G+C که در اینها بالاست در این راسته طبقه بندی شده اند.

شاهزاده فاضلی تصریح کرد: جنس جدید بر اساس جدا شدن از یک منطقه نمکی به نام میقان، تحمل پذیری نمک ( مبنای انتخاب نام جنس) و همچنین فعالیت پروتئولیتیکی اش ( مبنای انتخاب نام گونه)،Salininema proteolyticum نام گرفته است که به معنای رشته نمکی دارای فعالیت پروتئولیتیک است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت اکتینومایست‌ها درتولید فرآورده های زیستی و تعلق داشتن بیش از 70 درصد متابولیت‌های تولید شده تجاری به آنها، معرفی این جنس و گونه جدید نیز میتواند مسیرهای جدیدی را به منظور اکتشاف فرآوردهای دارویی و صنعتی باز کند. این جنس جدید دارای فعالیت پروتئولیتیکی خوبی است و در صورت تخلیص و تعیین ویژگی آنزیم های پروتئاز آن، به عنوان یک محصول ارزنده در صنایع تولید دترجنت، غذا و دارو و همچنین در مطالعات مولکولی کاربرد خواهد داشت.

شاهزاده فاضلی افزود: از آنجا که بسیاری از این سویه ها مولد ترکیبات آنتی بیوتیک نیز هستند برنامه ریزی جهت اکتشافات دارویی جهت تولید آنتی بیوتیکها و همچنین آنزیمهای درمانگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، این سویه طی برنامه ریزی مدون مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی و تدوین طرح های جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم ها بومی کشور از منطقه تالاب میقان جداسازی شد وهم اکنون در مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران با کد دسترسی IBRC-M 10908T نگهداری می شود.

منبع :