بازگرداندن نمونه‌های مریخی به زمین با کپسول دراگون

کپسول باری دراگون از سال 2012 تاکنون محموله‌هایی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی برده و یا از آنجا به زمین باز می‌گرداند.

بازگرداندن نمونه‌های مریخی به زمین با کپسول دراگون

کپسول باری دراگون از سال 2012 تاکنون محموله‌هایی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی برده و یا از آنجا به زمین باز می‌گرداند؛ هم‌اکنون محققان به دنبال اعزام این سامانه به مریخ و بازگرداندن آن به زمین هستند.

 ماموریت دراگون سرخ هنوز یک مفهوم است و طرح‌های رسمی برای عملی‌کردن آن ارائه نشده اما دانشمندان بر این باورند یک کپسول دراگون می‌تواند به کاوشگر مریخ 2020 تلاقی داشته باشد و نمونه‌هایی از خاک مریخ را جمع‌آوری کرده و به زمین بازگرداند.

تیم دراگون سرخ پیشنهاد داده یک کپسول دراگون می‌تواند بر روی موشک سنگین اسپیس‌ایکس از زمین اوج گیرد، به مریخ برود و نزدیک این کاوشگر یا نمونه‌هایی که این سامانه جمع‌آوری کرده بنشیند.

دراگون مجهز به بازوهایی است و می‌تواند نمونه‌هایی را برداشت کرده و آن‌ها را به یک سامانه پرتاب که بر روی کپسول قرار دارد، متصل کند. این سامانه پرتابی می‌تواند نمونه‌ها را به زمین بازگرداند.

هنوز بر سر این موضوع که آیا حیات بر روی مریخ وجود داشته یا خیر بحث و مناظره است و بهترین راه برای پایان‌دادن به این بحث‌ها ارائه نمونه‌هایی از خاک مریخ به دانشمندان است.

الون ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس ارائه‌دهنده این ایده نبوده اما اعلام کرده از آن پشتیبانی خواهد کرد.