ساختمان خالص سازی انرژی‌های نو راه اندازی می‌شود

ساختمان خالص سازی انرژی نو به انرژی‌های الکتریسته و حرارتی در فضایی بالغ بر ۲ هزار مترمربع در پژوهشگاه مواد و انرژی به زودی افتتاح می‌شود.

ساختمان خالص سازی انرژی‌های نو راه اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پژوهشگاه مواد و انرژی ساختمانی طراحی و ساخته شده است که این ساختمان با استفاده از انرژی خورشیدی قادر به تولید انرژی الکتریکی و حرارتی است و برای کاربردهای پژوهشی و فناورانه طراحی شده است.

این ساختمان در زمان های اوج مصرف می تواند از برق نیز استفاده کند که بعد از گذشت زمان اوج مصرف در این ساختمان، انرژی ذخیره شده خورشیدی به مراکز توزیع برق کشور باز می گردد بنابراین با این تکنولوژی می توان انرژی مصرفی را به طور مجدد به چرخه تولید برق کشور وارد کرد.

این پژوهشگاه برنامه دارد با توسعه و کاربردی سازی پنل های خورشیدی در ساختمان ها، معماری جدیدی را وارد زندگی شهر نشینی کند که ساختمان ها علاوه بر تامین انرژی مصرفی خود از خورشید بتوانند به شبکه توزیع برق نیز انرژی الکتریسته ارائه کنند.

این ساختمان با همکاری استانداری استان البرز و وزارت علوم طراحی و ساخته شده است که بهره برداری اولیه آن آغاز شده و به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

منبع :

خرید کتاب