وضوح و شفافیت در مطالعه

لازم به تذکر است پیشرفت در هر زمینه‌ای مطمئناً دلیل خاصی دارد. پیدا کردن این دلیل منجر به ادامه‌ی مسیر پیشرفت می‌شود.

وضوح و شفافیت در مطالعه

پیشرفت در یک درس مطمئناً مرهون دلایل منطقی برای بهبود عملکرد است؛ ولی گاهی وقتی در جلسات مشاوره‌ای از دانش‌آموز سؤال می‌شود «برای این درس چه‌کار کرده‌ای؟» بدون اندکی تأمل پاسخ می‌دهد «کار خاصی نکرده‌ام» یا «مثل همیشه کار کردم».

لازم به تذکر است پیشرفت در هر زمینه‌ای مطمئناً دلیل خاصی دارد. پیدا کردن این دلیل منجر به ادامه‌ی مسیر پیشرفت می‌شود.

جلسات مشاوره‌ای تحلیل کارنامه، بهترین فرصت برای تفکر روی عملکرد و ارزیابی آن و گفت‌وگو با اولیا و پشتیبان است. از این فرصت استفاده کنید و روی روش مطالعه‌ی تک تک درس‌ها تمرکز کنید. می‌توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  • روش مطالعه

  • روش تست‌زنی و رعایت اصول

  • مرور کردن

  • ساعات مطالعه

  • منابع مورد استفاده

  • و...