موفقیت از آن شماست

برای جمع‌بندی درس‌هایی که رنگ آبی دارند فقط کافی است تمرین تستی بیش‌تری داشته باشید و از کتاب آبی و از بخش تیزهوشان از کتاب بنفش استفاده کنید.

موفقیت از آن شماست

روز‌های گرم و آفتابی تابستان کم کم به پایان نزدیک می‌شود و روزهای تلاش با مهر از راه می‌رسد. خوشا به حال کسانی که در خاطرات تابستان خود جای برنامه‌ریزی و تلاش خالی نیست. کم کم بهجمع‌بندی برنامه‌ی تابستان نزدیک می‌شویم. از عملکرد تابستان خود راضی هستید؟ کدام درس‌ها را مرور و کدام را پیش‌خوانی کردید؟ دفتر برنامه‌ریزی را باز کنید. به صفحه‌ی جمع‌بندی برنامه‌ی ماهانه نگاه کنید. زمان‌هایی را که برای هر درس استفاده کردید بررسی کنید. به عملکرد خود در هر درس رنگی را اختصاص دهید. اگر عملکرد شما کامل و طبق برنامه بود و تمرینات خوبی برای آن درس داشتید و از عملکردتان راضی هستید رنگ آبی بدهید. اگر می‌دانید که در آن درس یک گام عقب مانده‌اید و آن را ناقص انجام داده‌اید و نیاز به تلاش بیش‌تر دارد به آن رنگ سبز بدهید. اگر از عملکرد خود در درسی راضی نیستید و تمرینات آن را حل‌نشده باقی گذاشته‌اید رنگ زرد بدهید. سعی کنید به هر کدام از درس‌ها یکی از این سه رنگ را اختصاص دهید.

چند تا از درس‌ها رنگ آبی، سبز و زرد گرفتند؟

برای جمع‌بندی درس‌هایی که رنگ آبی دارند فقط کافی است تمرین تستی بیش‌تری داشته باشید و از کتاب آبی و از بخش تیزهوشان از کتاب بنفش استفاده کنید.

وضعیت عملکرد خود را در درس‌های رنگ سبز بررسی کنید. تمریناتی را که از کتاب کار یا کتاب تست حل نشده‌اند کامل کنید. کتاب خودآموزی را مرور کنید تا اشتباهات تکرار نشوند.

در فرصت باقی‌مانده برای درس‌هایی که رنگ زرد دارند بخش‌هایی را انتخاب کنید که ناقص خوانده‌اید. کتاب  کار خود را کامل کنید تا تسلط تشریحی و تحلیلی پیدا کنید. برای تسلط بیش‌تر از دفترچه‌ی آزمون‌های تابستان، آزمون‌های غیر حضوری و کتاب خودآموزی استفاده کنید.

اگر برای درسی به طور کامل از برنامه عقب ماندید نگران نباشید. فرصت برای جبران در پروژه‌ی بعدی باقی است.

موفقیت از آن شماست؛ شمایی که برنامه‌ریزی و مسیر موفقیت را در تابستان ترک نکردید.