راه هموار است اگر...

با سپری شدن روزهای آخر شهریور کم کم به سال تحصیلی جدید نزدیک می‌شویم و با شروع مهر باید به سراغ درس و کتاب‌های جدید برویم.

راه هموار  است اگر...

با سپری شدن روزهای آخر شهریور کم کم به سال تحصیلی جدید نزدیک می‌شویم و با شروع مهر باید به سراغ درس و کتاب‌های جدید برویم.

در این راه ابتدا باید هدف خود را مشخص کنیم و آن هدف را مد نظر قرار داده و برای آن برنامه‌ی درستی داشته باشیم.

باید بدانیم که در ابتدای سال تحصیلی، در نقطه‌ی آغاز مسابقه قرار داریم و تا پایان سال باید در مسیر باشیم تا به آخر خط برسیم.

داشتن یک نقشه‌ی راه، یک برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده و تمرین‌های مستمر از کتاب‌های کار، پرتکرار و آبی کانون ما را در پیمودن این راه کمک می‌کند.

برنامه‌ی راهبردی کانون همان  نقشه‌ی دقیق راه است  که مقصد نهایی در آن معلوم  است و دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی توضیحی است بر این‌که چرا برخی از دانش‌آموزان نتیجه‌ی بهتر می‌گیرند و دانش‌آموزان کانونی یک قدم جلوتر از غیر کانونی‌ها هستند.