راهکارهای افزایش تراز را یاد بگیرید

حتما سعی کنید دو روز قبل از آزمون هر آنچه را که خوانده اید را مرور نمایید. زیرا این امر باعث تسلط تان در آزمون می‌شود.

راهکارهای افزایش تراز را یاد بگیرید

یکی از دلایلی که دانش‌آموزان ترازشان پایین است، داشتن پاسخ اشتباه زیاد است. بسیاری از دانش‌آموزان چون درس مربوط را خوب خوانده‌اند انتظار بالایی از خود دارند. آن‌ها انتظار دارند که حداقل 80 درصد از سؤال مربوط به آن درس را باید جواب دهند که این امر تقریباً غیر ممکن است. راهکارهای کاهش پاسخ اشتباه:

قبل از آزمون:حتما سعی کنید دو روز قبل از آزمون هر آنچه را که خوانده اید را مرور نمایید. زیرا این امر باعث تسلط تان در آزمون می‌شود.

روز آزمون: حتماً از تکنیک‌های ضربدر و منها و تکنیک ده‌دهی استفاده کنید و حتی‌الامکان سعی کنید آن را اجرا کنید.

پس از آزمون: حتماً سراغ ارزیابی آزمون رفته و سؤالاتی را که اشتباه جواب داده‌اید مورد ارزیابی قرار دهید. حتماً آن‌ها را در کتاب خودآموزی نیز یادداشت کنید.

مطمئن باشید در عرض چند آزمون تعداد پاسخ‌های اشتباه شما کاهش پیدا خواهد کرد.