راهکارهای افزایش تراز

یکی از آسان‌ترین راه‌های ممکن برای افزایش تراز بررسی دقیق و کامل کارنامه‌ی آزمون در بعدازظهر آزمون توسط پشتیبان و دانش‌آموز است.

راهکارهای افزایش تراز

رسیدن به تراز بالاتر همیشه خواسته‌ی دانش‌آموزانی است که با داشتن یک هدف در جلسه‌ی آزمون شرکت می‌کنند؛ اما رسیدن به این خواسته باید اصولی و طبق یک برنامه‌ریزی درست و منطقی انجام شود تا به نتیجه برسد.

یکی از آسان‌ترین راه‌های ممکن برای افزایش تراز بررسی دقیق و کامل کارنامه‌ی آزمون در بعدازظهر آزمون توسط پشتیبان و دانش‌آموز است؛ زیرا دانش‌آموز طی مشاوره‌ی کارنامه به نقاط ضعف و نقاط قوت عملکرد دوهفته‌ای خود پی برده و می‌تواند به همراه کمک پشتیبان برای بهبود یا تثبیت آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

دومین راه، هدف‌گذاری برای پاسخ‌گویی به سؤالات آزمون‌هاست؛ مخصوصاً هدف‌گذاری روی درس‌هایی که درصد پاسخ‌گویی به آن‌ها کم است. این هدف‌گذاری باید منطقی و قابل اجرا باشد.

راه‌حل دیگر تنظیم ساعت مطالعه است که گاهی دانش‌آموز برای مطالعه‌ی یک درس زمان زیادی در نظر می‌گیرد اما نیمی از آن زمان بیهوده صرف شده است.

پس شناسایی زمان دقیق مطالعه و تنظیم درست آن می‌تواند یکی از عواملی باشد که دانش‌آموز را در بهتر شدن وضعیت ترازش یاری کند.