تعمیم روش مطالعه، یادآور مار و پله

پله‌های زیادی روبه‌روی شماست؛ کافی است به بخش کلکسیون روش‌های مطالعه‌ی سایت کانون مراجعه کنید.

تعمیم روش مطالعه، یادآور مار و پله

در کودکی خیلی از ما، یک بازی به اسم مار و پله حضور داشت که به گونه‌ای بازی صبر و طاقت بود. با حرکت بر روی خانه‌ها گاهی به پله‌ای می‌رسیدی و چندین طبقه صعود می‌کردی و گاهی با یک نیش مار همان تعداد طبقه بلکه بیش‌تر سقوط می‌کردی.

چرا باید از شکست‌ها درس گرفت؟

وقتی در آزمون‌ها در یک درس موفق هستید قطعاً کار ویژه‌ای انجام داده‌اید؛ پس بهتر است روش مطالعه‌ی آن را روی کاغذ بنویسید و سعی کنید این روش‌های موفق را به دیگر درس‌ها نیز تعمیم دهید. نیش مار را وقتی می‌خورید که روی روش اشتباه خود اصرار بورزید.

پله‌های زیادی روبه‌روی شماست؛ کافی است به بخش کلکسیون روش‌های مطالعه‌ی سایت کانون مراجعه کنید.