تلاش یا آرزو؟

خوب است از هم‌اکنون یا به اندازه‌ی آرزوهای‌مان تلاش کنیم یا به اندازه‌ی تلاش‌های‌مان آرزو کنیم.

تلاش یا آرزو؟

پرسیدم: «ماجراهای برنامه‌هایت را آغاز کرده‌ای؟»

گفت: «از شنبه انجام آن‌ها را شروع خواهم کرد؛ یعنی اصلاً برنامه‌ام را برای شروع از شنبه قرار داده‌ام.»

با خود اندیشیدم وقتی قرار است به آینده فکر کنیم و آینه‌ای برای خودمان در نظر بگیریم تا به عنوان هدف در راستای آن تلاش و کوشش کنیم، آرزوهای‌مان بزرگ و واژه‌هایی که برای بیان آن آرزوها به کار می‌بریم، اغلب خیلی رؤیایی و بلندپروازانه هستند؛ اما وقتی قرار است در راستای هدفی که اندیشیده‌ایم حرکت کنیم، از برنامه گرفته تا مدت‌زمان در اختیار و میزان فعالیت و کاری که باید انجام شود و صدها فعالیت دیگر، هزاران دلیل موجه و ناموجه برای خود می‌تراشیم تا اندکی کار را دیرتر آغاز کنیم. واقعیت امر این است که کارها و فعالیت‌های‌مان با آرزوها و رؤیاهای‌مان تناسبی ندارند. خوب است از هم‌اکنون یا به اندازه‌ی آرزوهای‌مان تلاش کنیم یا به اندازه‌ی تلاش‌های‌مان آرزو کنیم.