تلاش یا آرزو؟

خوب است از هم‌اکنون یا به اندازه‌ی آرزوهای‌مان تلاش کنیم یا به اندازه‌ی تلاش‌های‌مان آرزو کنیم.پرسیدم: «ماجراهای برنامه‌هایت را آغاز کرده‌ای؟»

گفت: «از شنبه انجام آن‌ها را شروع خواهم کرد؛ یعنی اصلاً برنامه‌ام را برای شروع از شنبه قرار داده‌ام.»

با خود اندیشیدم وقتی قرار است به آینده فکر کنیم و آینه‌ای برای خودمان در نظر بگیریم تا به عنوان هدف در راستای آن تلاش و کوشش کنیم، آرزوهای‌مان بزرگ و واژه‌هایی که برای بیان آن آرزوها به کار می‌بریم، اغلب خیلی رؤیایی و بلندپروازانه هستند؛ اما وقتی قرار است در راستای هدفی که اندیشیده‌ایم حرکت کنیم، از برنامه گرفته تا مدت‌زمان در اختیار و میزان فعالیت و کاری که باید انجام شود و صدها فعالیت دیگر، هزاران دلیل موجه و ناموجه برای خود می‌تراشیم تا اندکی کار را دیرتر آغاز کنیم. واقعیت امر این است که کارها و فعالیت‌های‌مان با آرزوها و رؤیاهای‌مان تناسبی ندارند. خوب است از هم‌اکنون یا به اندازه‌ی آرزوهای‌مان تلاش کنیم یا به اندازه‌ی تلاش‌های‌مان آرزو کنیم.

جمع بندی فیزیک پایه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : افشین مینو