چرا در دام سؤالات دام‌دار می‌افتیم؟

اگر به کارنامه‌ی آزمون‌های خود توجه کرده باشید، تعداد سؤالاتی را که در دام آموزشی گرفتار شده‌اید مشخص می‌کند.

چرا در دام سؤالات دام‌دار می‌افتیم؟

اگر به کارنامه‌ی آزمون‌های خود توجه کرده باشید، تعداد سؤالاتی را که در دام آموزشی گرفتار شده‌اید مشخص می‌کند. آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا به‌اشتباه در آن گرفتار می‌شوید و از رسیدن به جواب درست دور می‌مانید؟

از جمله دلایلی که در دام آموزشی می‌افتید:

1) سؤال را کامل نمی‌خوانید: حتماً بارها به این مورد برخورد کرده‌‌اید که تا شروع به خواندن صورت سؤال می‌کنید آن را کامل نخوانده و سریع پاسخ را علامت می‌زنید؛ چون با خود فکر می‌کنید که سؤال را حفظ هستید یا بارها آن را دیده و تکرار کرده‌اید. در حالی که ممکن است در انتهای سؤال کلمه‌ای باشد که با توجه نکردن به آن، گزینه‌ی اشتباه را انتخاب می‌کنید.

2) صورت سؤال را سرسری و بدون توجه به کلمات آن می‌خوانید: در صورت سؤالات کلمات مهم و کلیدی وجود دارد که کمک می‌کند تا راحت‌تر پاسخ را پیدا کنید؛ پس روی سؤالات دقت بیش‌تری داشته باشید.

3) سؤالات را ناتمام یا حفظی حل می‌کنید: گاهی پیش می‌آید که به یک سؤال کاملاً ساده برخورد می‌کنید و چون فکر می‌کنید آن را بلد هستید دچار اشتباه می‌شوید؛ مثلاً چون با خود می‌گویید مساحت لوزی را می‌دانم آن را در ذهنتان حساب می‌کنید و روی کاغذ نمی‌نویسید؛ در این صورت سؤال را حل‌نکرده پاسخ می‌دهید.

4) مفاهیم درسی را خوب یاد نگرفته‌اید: اگر به مفاهیم درسی کتاب مسلط نباشید نمی‌توانید سؤالات را راحت‌تر حل کنید و ممکن است ناآگاهانه یا شانسی یک گزینه را انتخاب کرده و در دام بیفتید.