بوی ماه مهر می‌آید

بوی ماه مهر، ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه...

بوی ماه مهر می‌آید

بوی ماه مهر، ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه...

بچه‌های خوب، نوگل‌های آینده‌ی کشورمان! ماه کسب علم و دانش و ادب فرارسید. حالا تمام اطراف ما پر از نشانه‌های این تغییر است.  کم کم بوی خرید لوازم‌التحریر و کیف و کتاب می‌آید. بوی ساندویچ‌های بابای مدرسه، بوی گچ و تخته‌سیاه. حالا باید دوباره در صف‌های منظم صبحگاهی قرار بگیریم تا به خودمان یادآوری کنیم که نظم بزرگ‌ترین کلید رسیدن به موفقیت است.  

بچه‌ها چهار ماه تفریح و سرگرمی و کمی درس خواندن دیگر به پایان رسید و اکنون باید به فکر جلد کردن کتاب و مطالعه‌ی آن‌ها باشید. امیدوارم که با نهایت شور و نشاط به استقبال سال تحصیلی جدید بروید و تمام سال تحصیلی را با کسب نمرات خوب، با موفقیت سپری کنید.