بوی ماه مهر می‌آید

بوی ماه مهر، ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه...بوی ماه مهر، ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه...

بچه‌های خوب، نوگل‌های آینده‌ی کشورمان! ماه کسب علم و دانش و ادب فرارسید. حالا تمام اطراف ما پر از نشانه‌های این تغییر است.  کم کم بوی خرید لوازم‌التحریر و کیف و کتاب می‌آید. بوی ساندویچ‌های بابای مدرسه، بوی گچ و تخته‌سیاه. حالا باید دوباره در صف‌های منظم صبحگاهی قرار بگیریم تا به خودمان یادآوری کنیم که نظم بزرگ‌ترین کلید رسیدن به موفقیت است.  

بچه‌ها چهار ماه تفریح و سرگرمی و کمی درس خواندن دیگر به پایان رسید و اکنون باید به فکر جلد کردن کتاب و مطالعه‌ی آن‌ها باشید. امیدوارم که با نهایت شور و نشاط به استقبال سال تحصیلی جدید بروید و تمام سال تحصیلی را با کسب نمرات خوب، با موفقیت سپری کنید.