پاییز آغاز کاشتن، زمستان فصلِ برداشتن

پاییز، آغاز زمین خوردن و صبر کردن و تلاش و برخاستن برای رسیدن به موفقیت است.

پاییز آغاز کاشتن، زمستان فصلِ برداشتن

با آمدن مهر، رنگ برگ‌ها کم کم زرد می‌شوند و چهره‌ی شهر، شکل دیگری به خود می‌گیرد. باران می‌بارد اما درخت، دیگر توانِ حفظ این برگ‌ها را ندارد. برگ‌ها می‌ریزند و زیباییِ بهار و تابستان خود را فدای پاییز می‌کنند. همان گل‌ها و برگ‌هایی که در فصل بهار با نگاه کردن به شکوفه‌های آن‌ها، برای درس خواندن به آرامش می‌رسیدید، حالا این‌جا، در این فصل، فرشِ پای‌تان می‌شوند تا دوباره این مسیر، برای موفقیتی دیگر، تکرار شود. این برگ‌ها به‌زودی برای زمستانِ درختان، جان‌فشانی می‌کنند و تغذیه می‌شوند تا بهار و تابستان دیگری را بتوانند با یک چشم بر هم زدن شروع کنند.

اما پاییز برای شما، آغاز فکر کردن و شناختن، خواستن و حرکت کردن است.

پاییز، آغاز زمین خوردن و صبر کردن و تلاش و برخاستن برای رسیدن به موفقیت است.

آغاز فکر کردن به هدفی که دارید و این‌که از همین حالا خودتان را بشناسید.

این‌که راه رسیدن به هدف را پیدا کنید. گاهی از وقت‌ها زمین بخورید اما دوباره برخیزید و حرکت کنید.

پاییز، آغاز تکرار و تمرین برای ذخیره‌ی بهتر اطلاعات در رویارویی با زمستان است.

امروز باران پاییزی زمینه‌ساز رشد و شکوفا شدن بذر موفقیت فردای‌تان در زمستان می‌شود.

از همین امروز دست به کار شوید.