پیشرفت یا موفقیت

تا به حال فکر کرده‌اید تفاوت پیشرفت و موفقیت چیست؟

پیشرفت یا موفقیت

تا به حال فکر کرده‌اید تفاوت پیشرفت و موفقیت چیست؟

چه زمانی پشتیبانتان می‌گوید پیشرفت کرده‌ای؟

افزایش درصد و چند از ده در هر کدام از درس‌ها به منزله‌ی پیشرفت است و مطمئناً این پیشرفت‌ها باارزش هستند، ولی مهم‌تر از پیشرفت، موفقیت است و موفقیت زمانی حاصل می‌شود که پیشرفت ادامه‌دار باشد. زمانی که شما دلیل پیشرفت خود را بیابید، می‌توانید راهکارهای مفید را پیدا کرده و آن‌ها را ادامه دهید. طی این مسیر صعودی یعنی موفقیت!