با اولویت‌بندی کارها عملکرد بهتری خواهید داشت

یکی از این کارها می‌تواند توجه به اولویت‌بندی مطالعه‌ی درس‌های‌شان باشد.

با اولویت‌بندی کارها عملکرد بهتری خواهید داشت

هدف از شرکت در آزمون‌های کانون پیشرفت درسی و افزایش تراز و کسب بهترین رتبه است. پس برای کسب بهترین نتیجه لازم است دانش‌آموزان یک‌سری کارها را طبق برنامه‌ی مناسب درسی خود انجام دهند.

یکی از این کارها می‌تواند توجه به اولویت‌بندی مطالعه‌ی درس‌های‌شان باشد.

دانش‌آموزان برای پیشرفت در درس‌های‌شان طبق اولویت‌بندی و اهمیت درس‌ها برای مطالعه برنامه‌ریزی می‌کنند.

این اولویت‌بندی می‌تواند شروع مطالعه از درس‌هایی باشد که دانش‌آموز به آن علاقه‌ی بیش‌تری دارد و آن درس جزء نقاط قوتش محسوب می‌شود؛ درنتیجه با مطالعه‌ و بهتر کردن وضعیتش در آن درس می‌تواند آن را به یک نقطه‌ی قوت پایدار تبدیل کند؛ بنابراین با یک برنامه‌ریزی دیگر به سراغ مطالعه‌ی درس‌هایی خواهد رفت که علاقه‌ی کم‌تری به آن‌ها دارد و نیاز به تلاش بیش‌تر دارند. در پایان به سراغ درس‌هایی می‌رود که جزء نقاط ضعفش محسوب می‌شوند و با تلاش دوچندان برای بهبود نقاط ضعفش و تبدیل آن‌ها به نقاط قوت شروع به مطالعه می‌کند.