انتخاب مسیر آگاهانه با برنامه‌ی راهبردی

یادمان باشد که اجرای درست آموزه‌ها مستلزم فکر کردن و سپس حرکت کردن است.

انتخاب مسیر آگاهانه با برنامه‌ی راهبردی

دانش‌آموزان موفق کسانی هستند که برای ساختن آینده‌ی خود، بی‌اندازه تلاش می‌کنند و برای حفظ این شخصیت و استراتژی، خود را به برنامه‌ی راهبردی ملزم دانسته و آن را جزء اولین ابزارهای موفقیت می‌دانند و اجرای درست  برنامه‌ی راهبردی به برتر شدن آن‌ها می‌انجامد.

قطعاً این موفقیت در مسیری آگاهانه و با چشمانی باز طی شده است. زمانی که یک مسئولیت برای شخصی تعریف می‌شود، آن فرد نزدیک‌ترین و بهترین مسیر را برای هر چه بهتر انجام دادن وظیفه‌اش برای رسیدن به نتیجه انتخاب می‌کند.

با این توصیف این خود دانش‌آموز است که با آگاهی اولیه نسبت به جایگاهی که دارد و آن‌چه از برنامه‌ریزی می‌خواهد موفقیت را کسب می‌کند و یک سال تحصیلی موفق را تجربه خواهد کرد؛ درنتیجه با تسلط بر برنامه‌ی راهبردی و روش‌های یادگیری که مختص خود اوست، می‌تواند گام‌های بعدی را محکم‌تر و با اطمینان خاطر بیش‌تری بردارد.

یادمان باشد که اجرای درست آموزه‌ها مستلزم فکر کردن و سپس حرکت کردن است.