آموزش درس‌های ریاضی و فیزیک از طریق حل مسئله

بهترین و حتی تنهاترین روش برای یادگیری درس‌های ریاضی و فیزیک از طریق حل مسئله است.

آموزش درس‌های ریاضی و فیزیک از طریق حل مسئله

بهترین و حتی تنهاترین روش برای یادگیری درس‌های ریاضی و فیزیک از طریق حل مسئله است. 

برای موفقیت در امتحانات نهایی و حتی در کنکور باید تمرین زیاد حل کنید.

سعی کنید درس هر روز را در همان روز بخوانید؛ زیرا اکثر مطالب در ذهنتان است.

از کتاب سؤالات پرتکرار استفاده کنید. البته حل تمرین‌های کتاب درسی‌تان را جدی بگیرید. برای تسلط بیش‌تر از کتاب آبی کانون استفاده کنید.

به هیچ وجه در منزل از ماشین‌حساب استفاده نکنید؛ زیرا ذهنتان را تنبل می‌کند.