دانشمندان با جذب امواج صدا سکوت تقریبا مطلق ایجاد کردند

فیزیکدانان دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ با جذب بیش از 99.7 درصد صدا، موفق شدند تقریبا به سکوت مطلق دست یابند.

دانشمندان با جذب امواج صدا سکوت تقریبا مطلق ایجاد کردند

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، محققان برای این کار به جای ساخت چند لایه ماده 'گرادیان شاخص' به منظور جذب تمامی فرکانس های صدا، از دو 'رزوناتور' استفاده کردند که همه امواج صوتی را بطور کامل جذب می کند.

محققان در مقاله ای توضیح دادند که آنها با استفاده از این رزوناتورها تمامی امواج صوتی را متوقف کردند و در نتیجه به نزدیکی سکوت مطلق رسیدند.محققان این دو رزوناتور را در فرکانسی تنظیم کردند که با متوسط امپدانس صدای پس زمینه همسان بود.نتیجه این کار هیچ بازگشت صوت قابل شنیدنی به همراه نداشت.

میزان جذب صدا در پایان این آزمایش بیش از 99.7 درصد بود که تقریبا سکوت مطلق است.نتیجه این مطالعه در مجله Applied Physics Letters منتشر شده است.

منبع :