جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری ازمونهای سال 1395

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری آزمونهای سال 1395 بدین شرح اعلام می‌گردد

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری ازمونهای سال 1395

 

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری آزمونهای سال 1395 بدین شرح اعلام می گردد

 

ردیف 
نام آزمون
 
تاریخ ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
1
آزمون دکتری سال 1395(نوبت اول)
 
94/10/6 تا 94/10/15
94/12/14
2
آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
سال 1395
 
94/9/16 تا 94/9/22
16و95/2/17
3
آزمون سراسری سال 1395
 
94/11/19 تا 94/11/28
24و95/4/25
4
آزمون دکتری سال 1395(نوبت دوم )
 
95/5/24 تا 95/5/30
95/8/7

 


منبع :