تداوم حضور، حس خوب بودن (6)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

تداوم حضور، حس خوب بودن (6)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

سیدشایان پورمیربابایی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور 93

من با حضور در جشن نخبگان خاطرات سال گذشته را زنده کردم. پارسال با دوستان جدید آشنا شدیم و امسال هم با دوستان ورودی 94 که با تعدادی از آن‌ها هم‌‌دانشگاهی خواهیم بود آشنا می‌شویم.

در حضور سه ‌ساله‌ی خودم در کانون به عنوان دانش‌آموز، آزمون‌ها و مشاوره‌های کانون خیلی به من کمک کرد؛ به همین دلیل تلاش می‌کنم به تمام دعوت‌ها پاسخ مثبت دهم و حضور داشته باشم و واقعاً خوشحالم که آقای قلم‌چی هنوز به یاد من هستند و من هم باید به یاد آن‌ها باشم.

جمله‌ی ماندگار پورمیربابایی: «موفقیت مستلزم تلاش مداوم و مستمر است.»

جشن نخبگان کنکور 94