تداوم حضور، حس خوب بودن (5)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

تداوم حضور، حس خوب بودن (5)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

مهدی بخشی، رتبه‌ی 10 ریاضی کشور 93

من اکنون به عنوان پشتیبان ویژه با کانون همکاری دارم. شرکت در جشن نخبگان حس خوبی در من ایجاد کرده است. من پارسال هم در جشن شرکت کردم و الان از دیدن موفقیت این دانش‌آموزان خیلی خوشحال هستم.

جمله‌ی ماندگار مهدی بخشی: «تمام کسانی که این‌جا هستند به خاطر تلاش خودشان است. استعداد شاید نقش داشته باشد ولی تلاش در همه‌ی کارها مهم‌تر است.»

جشن نخبگان کنکور 94