تداوم حضور، حس خوب بودن (4)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

تداوم حضور، حس خوب بودن (4)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم. 

محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور 91

یکی از رسم‌های خوبی که آقای قلم‌چی جا انداخته‌اند، دعوت از رتبه‌های برتر سال‌های قبل در جشن نخبگان است. یکی از دلایل این بودن‌ها کمک و مشاوره به رتبه‌های برتر امسال است و به نظرم این‌که من بتوانم حتی به یک نفر کمک کنم، مفید بوده‌ام.

جمله‌ی ماندگار محمد استادمحمدی: «از رتبه‌برترها خواهش می‌کنم در حد توانشان به دانش‌آموزان امسال که تازه پا در این راه گذاشته‌اند کمک کنند و همراه کانون باشند.»

جشن نخبگان کنکور 94