تداوم حضور، حس خوب بودن (2)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم.

تداوم حضور، حس خوب بودن (2)

جشن نخبگان کنکور 94 فرصتی بود تا به سراغ نخبگان برویم و با آن‌ها راجع به این جشن گفت‌وگو کنیم. 

مجتبی جعفری مسلم، رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 3 ریاضی، سال 93

شرکت در این مراسم دو حس را در پی دارد: اولی حس برتر بودن که سال گذشته، من و دوستانم آن را تجربه کردیم و دومی حس بودن با برترها است که نوعی بازگشت به گذشته محسوب می‌شود. حضور در جمع بزرگان، نخبگان و اساتید باعث افتخار من است و من از این حضور احساس غرور می‌کنم.

جمله‌ی ماندگار جعفری مسلم: «هر جا که هستید، در آن‌جا بهترین باشید.»

جشن نخبگان کنکور 94