مهر در راه است؛ هم‌کلاسی! سلام

روز آخر مدرسه را به خاطر بیاور. جدا شدن از دوستان و هم‌کلاسی‌هایت چه‌قدر سخت بود!

مهر در راه است؛ هم‌کلاسی! سلام

روز آخر مدرسه را به خاطر بیاور. جدا شدن از دوستان و هم‌کلاسی‌هایت چه‌قدر سخت بود!

حالا از آن روزها چند ماهی می‌گذرد و تو تابستان را پشت سر گذاشتی و آرام آرام به مهر نزدیک می‌شوی تا دوباره سر کلاس مدرسه حاضر شوی و بگویی: «هم‌کلاسی سلام!»

مهر، مهرآفرین هم هست. از همان روز اول مهر معلم بر دلت می‌نشیند. دوستان قدیمی‌ات را می‌بینی و از خوشحالی دیداری دوباره با هم گفت‌وگو می‌کنید. هم‌کلاسی‌های جدیدی را می‌بینی و با خودت می‌گویی که امسال هم می‌توانم دوستان جدیدی داشته باشم.

این واقعیت مهر است که مهرآفرین باشد و مهربانی را تو بیش‌تر و بیش‌تر کند.

خرید کتاب