برای شروع یک سال تحصیلی موفق، لحظه‌شماری می‌کنید

شما دانش‌آموزان نوجوان که در تابستان به گذشته و آینده هم نگاهی داشتید و مطالعه و یادگیری را تعطیل نکردید بیش‌تر مشتاق شروع سال تحصیلی هستید.

برای شروع یک سال تحصیلی موفق، لحظه‌شماری می‌کنید

چند روزی بیش‌تر به پایان تابستان و مهم‌تر از آن، به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده است. شما دانش‌آموزان نوجوان که در تابستان به گذشته و آینده هم نگاهی داشتید و مطالعه و یادگیری را تعطیل نکردید بیش‌تر مشتاق شروع سال تحصیلی هستید.

چند روز دیگر که کلاس‌های درس بازگشایی می‌شود و شما دوباره در فضای مدرسه و کلاس و هم‌کلاسی‌ها و معلمان خود قرار می‌گیرید، شاهد خواهید بود که تعدادی از دانش‌آموزان و دوستان شما سردرگم هستند و شاید چند هفته‌ای طول بکشد تا وضعیت عادی پیدا کنند و به قول معروف خودشان را به کلاس برسانند. به طور حتم این افراد در تابستان فقط به استراحت پرداخته‌اند.

آفرین بر شما که پرتوان و سرشار از انرژی و امید برای شروع یک سال تحصیلی موفق لحظه‌شماری می‌کنید.