این بچه بزرگ شود دانشمند می‌شود

اگر فرزند دبستانی شما در یادگیری یک درس یا مبحث درسی مشکل دارد، یک راه‌حل جذاب برای او گفت‌وگوست.

این بچه  بزرگ شود دانشمند می‌شود

اگر فرزند دبستانی شما در یادگیری یک درس یا مبحث درسی مشکل دارد، یک راه‌حل جذاب برای او گفت‌وگوست. به جای دوباره‌خوانی یک درس به روش گفت‌وگو عمل کنید؛ یعنی به او کمک کنید تا درسی را که خوانده‌ به روش گفت‌وگو بازیابی کند. به این روش، یادگیری به یک بازی جذاب و لذت‌بخش تبدیل می‌شود.

ریچارد فاینمن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک می‌گوید: «ریاضی و علوم را آن موقع که بچه بودم از پدرم یاد گرفتم. پدرم می‌گفت این بچه اگر بزرگ شود یک دانشمند درست و حسابی می‌شود. چه‌طور این حرف درست از آب درآمد؟»

ریچارد فاینمن راز اصلی یا به قول خودش کلک پنهان آموزشی پدر را این‌گونه برملا می‌کند: اول بچه را گرفتار بازی می‌کنید، بعد آرام آرام چیزهایی را که ارزش آموزشی دارند به او تزریق می‌کنید!

فاینمن می‌گوید درس ریاضی یا علوم را بازی کنید؛ این بازی‌ جذب می‌کند و لذت‌بخش است. تبدیل کلاس درس به خودِ زندگی، عالی‌ترین روش یادگیری هر درس، حتی درس‌هایی مثل ریاضی یا علوم است.

فرزند شما در بازی جذاب گفت‌وگو دانشمند می‌شود.