گفت‌وگو با محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور سال 91

جشن نخبگان کانون فرصتی بود برای گفت‌وگو با محمد استاد محمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی سال 91 که هنوز همراهی خود را کانون حفظ کرده است.

گفت‌وگو با محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور سال 91

جشن نخبگان کانون فرصتی بود برای گفت‌وگو با محمد استاد محمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی سال 91 که هنوز همراهی خود را کانون حفظ کرده است.


چه حس و حالی دارید از این‌که در جشن نخبگان حضور دارید؟

من خیلی خوشحالم که در جشن امسال حضور دارم. من در طول سال پیگیر ترازهای برترها هستم و بسیار خوشحالم که از شهر خودم کاشان امسال رتبه‌ی 1 کنکور زبان انگلیسی داشتیم. من همیشه در جشن حضور پیدا می‌کنم تا از نزدیک با رتبه‌های 1 آشنا شوم. بودن احساس خیلی پیدا می‌کنم وقتی این دوستان را می‌بینم. یاد زمانی می‌افتم که با تلاش فراوان توانستم به رتبه‌ی 1 دست پیدا کنم. یکی از دلایل دیگری که در این جشن شرکت می‌کنم این است که اگر این دوستان برای شروع مطالعه در دانشگاه و رشته‌ای که من در آن مشغول به تحصیل هستم راهنمایی لازم دارند بتوانم در این زمینه سهمی داشته باشم. امسال هم خوشحالم که در کنار ستاره‌های کنکور ایران هستم.

گفت‌وگو با محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور سال 91