اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانستیم، ...

توصیه می‌کنم به سؤالات با دقت پاسخ دهید و به سؤالاتی که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید پاسخ ندهید.

اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانستیم، ...

با توجه به این‌که در آزمون‌های استاندارد نمره‌ی منفی وجود دارد اگر سؤالی را بدون پاسخ بگذارید نمره‌ی منفی نمی‌گیرید، ولی اگر به سؤالی پاسخ غلط بدهید، علاوه بر این‌که نمره‌ی مربوط به آن را دریافت نمی‌کنید، نمره‌‌ نیز از دست می‌دهید؛ یعنی به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف می‌شود.

توصیه می‌کنم به سؤالات با دقت پاسخ دهید و به سؤالاتی که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید پاسخ ندهید. سؤال‌هایی که تصادفی پاسخ داده می‌شود، شانس موفقیت فرد را کم‌تر می‌کند؛ بنابراین تا جایی که امکان دارد از پاسخ‌های تصادفی پرهیز کنید. سؤال‌هایی را که احساس می‌کنید اشتباه پاسخ داده‌اید، یک بار دیگر بررسی کنید. به عقب برگردید و دوباره با دقت بیش‌تری مطالب مربوط به آن را بخوانید تا اشکالتان برطرف شود. در صورت عدم برطرف کردن اشکال به آن سؤال پاسخ ندهید. درنهایت پس از آزمون به بررسی دقیق پاسخ‌ها بپردازید و به سؤالاتی که پاسخ اشتباه داده‌اید دقت کنید و دلیل پاسخ‌گویی اشتباه به این سؤال را مشخص کنید. مثلاً اگر دقت شما کافی نبوده یا اگر به مطلب احاطه‌ی کافی ندارید مجدداً به سراغ متن درس بروید و این بار با دقت بیش‌تری آن را مطالعه کنید. ممکن است همان سؤال در آزمون‌های بعد نیز تکرار شود. متأسفانه این فکر وسواسی در بعضی از داوطلبان دیده می‌شود و این کار به نفع شما نیست؛ زیرا آزمون نمره‌ی منفی دارد و باعث کاهش نمره‌ی تراز شما خواهد شد. یادتان باشد که حتی رتبه‌های برتر کنکور نیز نتوانسته‌اند به همه‌ی سؤالات در تمام درس‌ها جواب درست بدهند. مهم این است که شما هر اندازه تست که می‌زنید درست باشد. کیفیت مهم است نه کمیت.