نوروز 96

شروع کن

نمی‌دانم چه‌قدر درس خوانده‌ای و تا کجا خوانده‌ای؟ اصلاً می‌خواهی درس بخوانی یا نه؟نمی‌دانم چه‌قدر درس خوانده‌ای و تا کجا خوانده‌ای؟ اصلاً می‌خواهی درس بخوانی یا نه؟

اگر می‌خواهی از همین الان شروع کن. با تمام شک و تردیدهایت، با تمام بایدها و نبایدهایت شروع کن. از همان جایی که هستی و با همین شرایطی که داری شروع کن.

با تمام ابزارهایی که داری شروع کن. به هدفت فکر کن، آینده‌ات را تصور کن و شروع کن.

ایرادی ندارد، با کم‌ترین زمان مطالعه شروع کن.

شروع کن و متوقف نشو.

هر روز که بیدار می‌شوی روز باقی‌مانده از زمان توست تا به روز هدفت نزدیک شوی؛ پس از همین حالا شروع کن. فقط شروع کن.

دنباله ها از دیفرانسیل
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : احسان کریمی