شروع کن

نمی‌دانم چه‌قدر درس خوانده‌ای و تا کجا خوانده‌ای؟ اصلاً می‌خواهی درس بخوانی یا نه؟

شروع کن

نمی‌دانم چه‌قدر درس خوانده‌ای و تا کجا خوانده‌ای؟ اصلاً می‌خواهی درس بخوانی یا نه؟

اگر می‌خواهی از همین الان شروع کن. با تمام شک و تردیدهایت، با تمام بایدها و نبایدهایت شروع کن. از همان جایی که هستی و با همین شرایطی که داری شروع کن.

با تمام ابزارهایی که داری شروع کن. به هدفت فکر کن، آینده‌ات را تصور کن و شروع کن.

ایرادی ندارد، با کم‌ترین زمان مطالعه شروع کن.

شروع کن و متوقف نشو.

هر روز که بیدار می‌شوی روز باقی‌مانده از زمان توست تا به روز هدفت نزدیک شوی؛ پس از همین حالا شروع کن. فقط شروع کن.