کلاس می‌تواند به شما کمک کند، اگر...

کلاس‌های کنکوری و تقویتی می‌تواند حکم کاتالیزور را برای واکنش یادگیری دانش‌آموز داشته باشد اما چه کار کنیم که این کاتالیزور کارش را به‌درستی انجام دهد؟

کلاس می‌تواند به شما کمک کند، اگر...

کلاس‌های کنکوری و تقویتی می‌تواند حکم کاتالیزور را برای واکنش یادگیری دانش‌آموز داشته باشد اما چه کار کنیم که این کاتالیزور کارش را به‌درستی انجام دهد؟

سعی کنید قبل از هر جلسه‌ی آموزشی مبحث جلسه‌ی گذشته را مطالعه و مرور کنید و بحث جدیدی را که دبیر قصد تدریس دارد پیش‌خوانی کنید. حتماً تمریناتی را که برای بهبود یادگیری‌تان تعیین می‌کند حل کرده و در جلسه‌ی آینده با دبیر یا فرد مطلعی به رفع اشکال بپردازید. در صورتی که در روند تدریس موضوعی را متوجه نمی‌شوید اشکالتان  را در زمانی مناسب در کلاس مطرح کرده و از دبیرتان چاره‌جویی کنید. در گروه‌های دوستی به رفع اشکال و مرور مطالب بپردازید. حضوری فعال و پویا در کلاس داشته باشید؛ نکته‌برداری کنید و کار در کلاس‌هایی را که تعیین می‌شود حل کنید تا کاتالیزور، کار خود را به‌درستی انجام دهد.